Om

Prio Dataskydd

Din lots i GDPR-skärgården...


Låt oss lotsa er genom GDPR-skärgårdens kobbar och skär. Prio Dataskydd är och vill vara det lilla företaget som snabbt och smidigt kan bistå er och er organisation i GDPR- och dataskyddsfrågor.


Alla organisationer behandlar på något sätt personuppgifter i sin verksamhet. Det kan vara uppgifter om anställda, kunder, medlemmar eller andra kategorier av personer eller personuppgifter i samband med att en tjänst tillhandahålls för någon annans räkning.


Med kompetens och erfarenhet inom dataskydd, GDPR och informationssäkerhet hjälper vi er med de aktiviteter som krävs för att efterleva kraven i förordningen och minimera risker.

Magnus Peterson har förutom fem års erfarenhet från dataskyddsarbete och GDPR inom en svensk myndighet, även mer än 40 års erfarenhet inom IT-branschen:


  • Projektledare GDPR-införande på myndigheten
  • Dataskyddsombud på myndigheten


Certifiering, utbildning inom dataskydd och informationssäkerhet:


  • Certifierat dataskyddsombud, DF Kompetens 2019
  • Strategisk och systematisk informationssäkerhet, MSB 2021


Övriga certifieringar och utbildningar:


  • Certifierad projektledare - PPS, Tieto 2012
  • Certifierad Scrummaster, Cornerstone Group 2015
  • Microsoft Dynamics Sure Step, Firebrand Training 2015
  • Rätt fokus i styrelsearbetet, StyrelseAkademins certifikat 2022

"Om du alltid säger vi får se, händer det aldrig någonsin någonting"...


Nalle Puh


"För att hinna med ert dataskyddsarbete, så kanske lösningen är att hyra in en dataskyddssamordnare från Prio Dataskydd"...


Magnus Peterson