Hem


Prio Dataskydd AB

När ert dataskydd har prio...


Att skydda personuppgifter är viktigt. Kärnan i dataskyddsförordningen är nämligen att skydda individens integritet och att värna allas fri- och rättigheter. EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft 2018 handlar om att sluta ha personuppgifter som en oreglerad handelsvara, därför ställer den nya förordningen betydligt högre krav på laglig och säker hantering av persondata. GDPR innebär också ett ökat ansvar på verksamhetens ledning och ökad intern tillsyn för att kunna påvisa sin regelefterlevnad!

 

Prio Dataskydd har sett ett ökat behov av stöd och rådgivning inom GDPR eftersom det kan bli kostsamt med stora påföljder om man inte kan uppvisa efterlevnad mot GDPR-förordningen. Vi märker nämligen att många organisationer inte är helt klara med att vara compliant, det vill säga att följa reglerna. Därför kan vi med vår kunskap och erfarenhet erbjuda stöd och rådgivning inom dataskydd för att säkerställa organisationens regelefterlevnad av dataskyddsförordningen. 


Välkommen att kontakta oss för att diskutera era behov av stöd inom dataskydd!

Behöver du akut hjälp?